Welkom

See You is gespecialiseerd in begeleiding, dagbesteding en opvang voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis, en met leer- of gedragsproblematiek. Tevens bieden we opvang en begeleiding aan (jong) volwassenen. Wij bieden: - Logeeropvang in onze villa - Ambulante begeleiding (begeleiding individueel) - Vakantieopvang alleen of met het gezin (in NL of buitenland) - Hulp bij (her)indicatie - Activiteitendagen - Dagbesteding - Zelfstandigheidstrainingen - Aangepaste baan voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan We zijn ons ervan bewust dat een aantal kinderen/jongeren een hele moeilijke start hebben gehad. Maar ondanks hun beperkingen, zijn we bewust van de talenten die zeker aanwezig zijn. Deze willen we benadrukken en kwetsbare kinderen een hart onder de riem steken. Ze stimuleren in hun talenten en zelfvertrouwen opbouwen door succeservaringen.

Waarom de naam See You

Het geeft het streven aan om er voor elkaar te willen zijn, de betrokkenheid naar elkaar toe. See You geeft aan: ik zie je. Dat geeft aan dat See You oog en oor heeft voor ieder kind op zich. Met zijn eigen talenten, persoonlijkheid, mogelijkheden en problematiek. Het geeft onze bijdrage aan, aan de ontwikkeling van het kind. En het gezin. See You betekent: ik zie er naar uit je snel weer te zien. Dit zeggen we als we afscheid nemen van elkaar.  De wens elkaar snel weer te zien geeft de vertrouwensband weer die er is tussen de kinderen onderling, de kinderen en begeleiders, de begeleiders en de kinderen, de ouders en begeleiders en de ouders en  de kids. See you at See You!
© See You maart 2017
Home Visie Zorgaanbod Informatie Galerie Contact Crisisopvang Proefweekend Vakantieopvang 2017 Zorg in Natura via gemeente Persoonsgebonden Budget

Direct naar:

In samenwerking met
Home